ตำแหน่งงานที่ว่าง

หน้าที่รับผิดชอบ

• สร้างและรักษาระบบคุณภาพโรงงาน
• ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการแนะนำ
• ปรับปรุงเครื่องมือที่มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพและข้อบกพร่อง

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย
• วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
• อายุ 20 ปีขึ้นไป

 

สวัสดิการ

• ค่าอาหาร
• เบี้ยขยันรายเดือน
• เบี้ยขยันรายปี
• ค่าครองชีพ
• แต่งงานครั้งแรก
• มีบุตรคนแรก
• บิดา/มารดาเสียชีวิต
• กองทุนสำรองฯ
• เงิน MBO

 

หลักฐานการสมัคร

• รูปถ่ายหน้าตรงไม่ใส่แว่นขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• วุฒิการศึกษา
• ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 02-7037880 #123 ,134 หรือ 086-3788271
Email : recruitment@cwt.co.th

สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

• สร้างและรักษาระบบคุณภาพโรงงาน
• ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการแนะนำ
• ปรับปรุงเครื่องมือที่มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพและข้อบกพร่อง

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย
• วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
• อายุ 20 ปีขึ้นไป

 

สวัสดิการ

• ค่าอาหาร
• เบี้ยขยันรายเดือน
• เบี้ยขยันรายปี
• ค่าครองชีพ
• แต่งงานครั้งแรก
• มีบุตรคนแรก
• บิดา/มารดาเสียชีวิต
• กองทุนสำรองฯ
• เงิน MBO

 

หลักฐานการสมัคร

• รูปถ่ายหน้าตรงไม่ใส่แว่นขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• วุฒิการศึกษา
• ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 02-7037880 #123 ,148 หรือ 086-3788271
Email : recruitment@cwt.co.th

สมัครงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

• สร้างและรักษาระบบคุณภาพโรงงาน
• ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการแนะนำ
• ปรับปรุงเครื่องมือที่มีคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพและข้อบกพร่อง

 

คุณสมบัติ

• เพศชาย
• วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
• อายุ 20 ปีขึ้นไป

 

สวัสดิการ

• ค่าอาหาร
• เบี้ยขยันรายเดือน
• เบี้ยขยันรายปี
• ค่าครองชีพ
• แต่งงานครั้งแรก
• มีบุตรคนแรก
• บิดา/มารดาเสียชีวิต
• กองทุนสำรองฯ
• เงิน MBO

 

หลักฐานการสมัคร

• รูปถ่ายหน้าตรงไม่ใส่แว่นขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• วุฒิการศึกษา
• ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 02-7037880 #123 ,148 หรือ 086-3788271
Email : recruitment@cwt.co.th

สมัครงาน

CHAI WATANA TANNERY GROUP

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นกรุณาศึกษารายละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้


This website uses cookies for the purpose of improving the user experience, please learn more.

Privacy Policy และ Cookie Policy