Contact Us

นโยบายคุกกี้
Cookie Policy

นโยบายคุกกี้ / Cookie Policy

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” ซึ่งควบคุมและจัดการโดย บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต่อไปจะเรียกว่า “บมจ ชัยวัฒนา” โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่า บมจ ชัยวัฒนา ใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับ ข้อตกลงการใช้บริการ และ นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

1. คุกกี้คืออะไร

     คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ txt ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนา จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่างๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ แต่คุกกี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

2. บมจ ชัยวัฒนา ใช้คุกกี้อย่างไร

     บมจ ชัยวัฒนา จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งในทางเทคนิคและการปรับปรุงการใช้งานของ บมจ ชัยวัฒนา ดังนี้

     2.1 เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกและรวดเร็ว

     2.2 เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง

     2.3 เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่จะทำให้ บมจ ชัยวัฒนา เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของ บมจชัยวัฒนา อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการของ บมจ ชัยวัฒนา ให้ดียิ่งขึ้น

     2.4 เพื่อให้ บมจ ชัยวัฒนา ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ บมจ ชัยวัฒนา สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านใช้งานง่าย

3. บมจ ชัยวัฒนา ใช้คุกกี้อะไรบ้าง

     เว็บไซต์ บมจ ชัยวัฒนา ใช้คุกกี้ของทั้ง บมจ ชัยวัฒนา และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัท ภายนอกที่ บมจ ชัยวัฒนาใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ บมจ ชัยวัฒนา

     นอกจากนี้ บมจ ชัยวัฒนา อาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ เช่น Youtube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองที่ บมจ ชัยวัฒนา ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

     บมจ ชัยวัฒนา ใช้คุกกี้อยู่ 2ประเภท

     3.1 Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนา เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์

     3.2 Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนาจดจำท่านและการตั้งค่าต่างๆของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

     ทั้งนี้ คุกกี้ที่ บมจ ชัยวัฒนา ใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้ดังนี้

  • คุกกี้จำเป็นถาวร (Strictly necessary cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์
  • คุกกี้การประมวลผลและวิเคราะห์ (Analytical/Performance cookies) คุกกี้นี้จะช่วยให้ บมจ ชัยวัฒนา เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนา รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ บมจ ชัยวัฒนา ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาเพื่อใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น
  • คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality cookies) คุกกี้นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนา จดจำตัวเลือกต่างๆที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น จดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่างๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้
  • คุกกี้การกำหนดเป้าหมายหรือโฆษณา (Targeting/Advertising cookies) คุกกี้นี้จะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อช่วยจดจำการเข้าเยี่ยมชมของท่าน รวมถึงหน้าเพจและลิงก์ที่ท่านได้แวะเยี่ยมชมหรือที่ติดตาม ข้อมูลเหล่านี้ บมจ ชัยวัฒนา จะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ของ บมจ ชัยวัฒนา ให้ตรงกับความสนใจของท่าน
  • คุกกี้โซเชียลมีเดีย (Social media cookies) เว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนา อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดียหลายๆแฟลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนา กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียได้ รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับโซเชียลมีเดียเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนา ซึ่งผลที่ตามมาคือ คุกกี้เหล่านี้มีการกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน บมจ ชัยวัฒนา ไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยคุกกี้เหล่านี้ได้ บมจ ชัยวัฒนา ขอแนะนะให้ท่านเข้าไปตรวจสอบแพลฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการจัดการคุกกี้ของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

4. ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

     เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนา ได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

     ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่การให้ความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งาน ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

     ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของ บมจ ชัยวัฒนา ไม่สามารถทำงานได้หรือให้บริการได้เป็นปรกติ

     สำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมในเรื่องนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่

     https://www.aboutcookies.org/how-todelete-cookies

     บมจ ชัยวัฒนา จะไม่รับผิดชอบและ บมจ ชัยวัฒนา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

5. ช่องทางการติดต่อ

     บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

     176/1,1480 ซอย โรงฟอกหนัง กม. 30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

     สมุทรปราการ 10280 E-Mail : Center@cwt.co.th

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

     นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และ บมจ ชัยวัฒนา จะมีการประกาศนโยบายที่มีการปรับปรุงใหม่บนหน้าเพจนี้ บมจ ชัยวัฒนา ขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบหน้าเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ

CHAI WATANA TANNERY GROUP

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นกรุณาศึกษารายละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้


This website uses cookies for the purpose of improving the user experience, please learn more.

Privacy Policy และ Cookie Policy